Anställda

Månadens andakt: “Om du är Guds son ”

Människan lever inte radioaktiva

Jag svarar inte allt men tillräckligt. Det är ju sällan, eller aldrig? Vi har alla vår kamp, den finns på olika områden. Fastan är en berättelse om Jesu kamp. Vi började den första söndagen i fastan med att Jesus frestas och slutar på korset och i påskdagens händelser. Jesus prövas men, vad är det som står på spel? Första handlar om ett basbehov: hunger — inte konstigt efter 40 dagar och 40 nätter. Andra handlar om att flytta de mänskliga gränserna, du orkar mer, du kan, du klarar allt, sov mindre, du måste hinna eller skulle gärna hinna och inte lyssna på kroppens signaler — att kasta sig ut.

Dagens Ord och Bergets Vision

Inom begynnelsen skapade Gud himmel och mull, och Gud såg att det varenda gott. Så står det skrivet inom bibelns första bok, det viktiga inom berättelsen är att någon vill att det ska hända. Att Gud såsom är kärleken och alltigenom god ville ljus och liv och glädje. Gud ville att vi ska leva en gott liv på vår gröna planet som är så välsignad med enorma resurser och tillgångar. Gud ville fred och välstånd, gemenskap och lycka, Gud ville harmoni och en tillvaro därborta alla räknas och får vara tillsammans. Gud ville ljus och kärlek. Skada någonting hände.

Genom Jesu sår är vi helade

Senaste inlägg

Var gång det uppstår en kris skänker det upphov till oväntade saker. Det gäller också den tid vi lever i nu, coronapandemin. I krisens kölvatten kan det komma bra saker samt dåliga saker. Till de goda sakerna hör att många av oss börjar bry oss om varandra mera, lyssna på varandra, ta kontakt med varandra via telefon eller sociala medier. Ett kris är också en möjlighet att se hur Gud verkar, inte åtminstone genom människor som visar kärlek samt omsorg om varandra.

Maj – Betelblogg

Bergets Vision sammanfattar 50 års erfarenhet. Skada det är inte en tillbakablick utan en Hoppets Vision för framtiden! Inom Bergets Vision finns vår kallelse, att verka för andlig fördjupning och Kyrkans enhet, infogad i den gemenskap samt det liv som är Kyrkan samt som levs här på Berget. Bergets Vision skrevs av Per Mases år

Ondska | en prästsida

Därefter fördes Jesus av Anden ut inom öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat inom fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: Om du är Guds Son, odla befall att de här stenarna blir bröd. Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning försåvitt dig, och de skall bära dej på händerna, så att du ej stöter din fot mot någon sten. Och han sade: Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Ty det står skrivet: Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. I detta evangelium hör vi, hur Herren Jesus efter sitt dop frestades på tre olika förståndig, sedan han fyrtio dagar och fyrtio nätter vistats i öknen och inget ätit. Eller, såsom Lukas beskriver det, huru dessa tre frestelser varade mirakel de fyrtio dagarnas gång, så att han vissa dagar hade med en av dem att skaffa. Kanske förekom de inte heller i den disciplin, som Matteus här berättar det.

Leave a Reply