Anställda

Stora skillnader i socialtjänstens stöd

Träffa nya kvinnor långdistans

Stora skillnader i socialtjänstens stöd Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation ska få stöd och hjälp oavsett var i landet de bor. Men stödet varierar stort och inte sällan saknar personalen inom socialtjänsten verktyg för att kunna hjälpa kvinnorna. Ett exempel är samtalsstöd, där våldsutsatta i vissa kommuner kan få träffa en ämnesutbildad terapeut och i andra kommuner erbjuds ingen behandling alls. Stödet varierar från avancerat till ingenting. Veronica Ekström.

Tillgänglighet i flerbostadshus

Det handlar om att alla kan prata och få information på det fason de behöver samt tillgång till egen service. Tillgänglighet är en förutsättning förut att människor med funktionsnedsättning i all åldrar ska kunna utvecklas och erfara en god livskvalitet. I Plan- samt bygglagen PBL finns stora krav gällande hur tomter och byggnader ska utformas för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Kraven gäller nybyggnation samt ändring samt ombyggnad. Både allmänna lokaler, arbetslokaler samt bostäder ska uppfylla krav på access och användbarhet. I Boverkets föreskrift samt allmänna råd om tillgänglighet och nytta på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader finns också krav på hur sådana miljöer ska utformas extern länk, nytt ruta. Läs gärna mer i Plan- samt bygglagen i länksamlingen till höger. Inom lagen finns också krav på existerande byggnation. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i publika lokaler.

Träffa nya kvinnor jag har ansluta

Leave a Reply