Eskort

Dagens Nyheter

Barer för ensamma Murmansk wädenswil

Om ÅÄÖ i dessa filer Lördag Text Detta möte har tillkommit genom en hopslagning av de två tidigare KOM-mötena Rustning och nedrustning och Utrikes - om u-hjälp export och invandrare. Alla intresserade av allt som har med förhållandet mellan olika länder och deras invånare, allt från krig till läktarvåld till u-hjälp till handel till folkvandringar - är välkomna i det nya mötet. Text Internationell politik - rustning - nedrustning m.

Logga in på Dagens Nyheter

Föredöme på indikationer var förändringar i den från öst och SKP utgående propagandan. Hur pass välunderbyggd var då säkerhetspolisens och försvarsstabens uppfattning att Fredskommittén inom själva verket var en del bruten SKP:s propagandaverksamhet för sovjetiska intressen inom Sverige? Inom ramen för detta göromål har det inte varit möjligt att göra en total genomgång av SKP:s och SFK:s arkiv i syfte att fullständig klarlägga relationerna mellan de två organisationerna. Däremot har jag gjort ett snabb genomgång av protokoll från SKP:s arbetsutskott och sekretariat under de förut Fredskommittén formativa åren

2. Svenska Fredskommittén och världsfredsrörelsen

Publicerad Ubåtsskrot. Bild: Beliakov Dimitrij Ett Tjernobyl i slow-motion. Så beskrivs världens största soptipp för kärnavfall på Kolahalvön inom Ryssland. EU satsar nu miljardbelopp förut att förhindra en miljökatastrof. I Ryssland tackar man för pengarna, men tillägger att bara 20 procent av hjälpen gör någon nytta. Detta är ett låst artikel.

Leave a Reply