Eskort

Välfärdsmodellens fiender och utmaningar

Dating reflektioner hög inkomst mötesföretag

Aidons nya tjänstekoncept kombinerar system för smart elmätning med kraften i molnets tjänster. Tanken är att eldistributörerna ska få det system som krävs för effektiv drift av framtidens elnät. Det är ett elnät som ska leva upp till helt andra behov än dagens. Många etablerade arbetssätt inom energidistribution är i förändring. Flera av decenniets megatrender har blivit självklara delar av vårt vardagsliv, och det ställer nya krav på eldistributionen.

Sociala investeringar

Inneha den nordiska modellen några fiender? Hurdan kan välfärdssamhället utvecklas? Professor Joakim Palme, Uppsala universitet, och Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier, reflekterar över den nordiska välfärdsmodellens utmaningar under Nordiskt välfärdsforum På uppdrag av Nordiska ministerrådet, arrangerade Nordens välfärdscenter i samarbete med Socialdepartementet — Nordiskt välfärdsforum Joakim Palme, professor i statskunskap, beskriver inledningsvis hurdan den nordiska modellen associeras med ett stor välfärdsstat, jämlikhet och kunskapstörst: — Norden har gemensamt en låg armod över hela livscykeln, hög sysselsättning samt folkligt stöd för välfärdsstatsinstitutionerna. Inga andra länder i världen har så bärkraftig social tillit till andra människor såsom den nordiska befolkningen. Välfärdssystemen skyddar medborgarna, vilket vi kunde se under den ekonomiska krisen där Norden klarade sig bättre än andra länder inom EU.

Småföretagandets villkor

Leave a Reply