Eskort

Moskéskytt i Kanada erkänner sex mord

Ensam girl i Denmark baltimore

Kapitel I. Det gamla edsförbundet. Det gamla schweiziska edsförbundets tillvaro plägar räknas från det första eviga förbundet,7 mellan de tre skogsorterna Schwyz, Uri och Un- terwalden till den franska erövringensom hade till följd en fullständig omstörtning av den dittillsvarande statsordningen. Den därpå följande helvetiska republiken — och den av Napoleon införda s. Under den heliga alliansens protektorat behöll re- aktionen sitt grepp över Schweiz i över ett decennium. Men efter juli- revolutionen uppstår en reformrörelse, som vinner allt större ut- bredning. Efter att ha omskapat de kantonala konstitutionerna slutar den med att omskapa hela edsförbundet till en förbundsstat genom års i de stora huvuddragen ännu gällande författning. Först från denna tidpunkt begynner alltså egentligen den moderna tiden i schweiziskt statsliv. Då man betecknar det gamla edsförbundet såsom ett statsförbund, sä- ger denna karaktäristik egentligen ej mycket.

Sammanfattning av referendumproceduren.

Uppdaterad Beslutet togs sedan Bissonnette erkänt morden, efter att tidigare förnekat inblandning. Mig är inte en terrorist och mig är inte en islamofob, sade han i rätten efter att ha förklarat att han vill bespara offrens familjer en långdragen rättegång. Domstolen har bestämt att Bisonette ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Kanadas premiärminister Justin Trudeau beskrev strax efter massmordet händelsen som ett terrorattack, men åringen har inte åtalats för terrorbrott. Polisen har beskrivit Bissonnette som en ensamvarg.

Leave a Reply