Eskort

Mottagning reproduktionsmedicin

Ensamstående män 40 kön seniorer

Sveriges åldrande befolkning medför att färre förvärvsarbetande ska försörja fler äldre, och att kostnaderna för vård och omsorg av äldre ökar. För finansieringen av den framtida vården och omsorgen är valet av pensionsålder och möjligheterna att stimulera de äldre att förvärvsarbeta något även efter pensioneringen viktiga frågor. Pensionsåldern och deltidsarbete senare i livet har också stor betydelse för de äldres inkomststandard.

Digitalt vårdmöte

Varenda tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Pensionens dimension grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv, och hur avsevärt man arbetar och vilken lön hane har får därför betydelse för vilken inkomst man har som pensionär. Nära 16 procent av befolkningen 65 år och äldre har låg ekonomisk klass, det vill säga en inkomst såsom är lägre än 60 procent bruten medianinkomsten i landet.

Leave a Reply