Eskort

UTAN ANFÖRARE

Massor av ungkarlar utan organ

Fikon fick du! Dessutom - vem ska man resonera med? Vem ska man till sist tala med? Och han minns!

Rosa Luxemburg

Gällande väg till Espedalsvattnet 83 XIV. Av Espedalsvattnet till Gudbrandsdalen 94 XV. Fader väl Norge! I en tid, emedan skrifsjuka rasar värre än koleran inom Spanien, svårare än pianomusik bland oss svenskar, och grymmare än den härjande europeiska kassaförsnillningen, är det för hvarje moralisk författare en pligt att gifva läsaren ett antagligt skäl för det han—förf. Ett sådant skäl har mig, med mina fyra kamraters hjelp, postumt ifrigt sökande funnit, och då vi besett det på alla sidor, vridit och vändt det, värre än våra finare krögare vända den nya kungliga förordningen om stängda värdshusdörrar, erhöll den funna förevändningen—nej skälet var det ju—följande form. Vi skola utgifva en skrift, som kan blifva ett bidrag mot kännedom om norska folket; aflifvar den gamla sagan om, att det är omenskligt dyrt att resa i Norge, och slutligen ingifver »många landsmän af båda könen» lust och mod mot att stärka kropp och själ tillsammans fjellvandringar i detta af svenskar odla föga kända broderland. Då vi genast en gång voro komna i ett höghvälfd folkvänlig tankegång, beslöts det desslikes att vi skulle lemna vissa detaljerade upplysningar till praktisk nytta för vårt eget kön, hvilket vi kände oss stå närmast, efter som vi icke hade någon manlig person i vårt sällskap. Derför vill jag be all manlige läsare, som möjligen råka erhålla tag i boken, att läsa början, och så hoppa öfver alla »förberedelser» ända tills han ser rubriken: Mjösen. Ett ytterligare stöd för denna grimas uppmaning har jag i det betyg, som fälts af en aktad kvinnligt kritiker, hvilken läst manuskriptet.

Privata brev

Postkort, Stor tack för ditt lilla brev till min födelsedag. Jag blev mycket ledsen över att du är sjuk. Jag hoppas att det allaredan är övervunnet och bortglömt. För odla aktiva naturer som du är åkomma en verklig plåga. Jag har likaså en tid varit krasslig och är inte riktigt kry ännu, men inom min livsföring har det ju ej medfört någon större skillnad och mig tar allt med stilla tålamod.

Farmor och Vår Herre

Hurså kvinnor lämnar männen de älskar! Detta tycker jag varje man bör veta: Kvinnor lämnar oftast sina män alldenstund deras män inte är närvarande. Han arbetar, golfar, spelar tv-spel, tittar gällande tv, fiskar, porrsurfar, slösurfar… ja, listan kan göras lång. Dessa män är ideligen inte dåliga män. De är goda män. De är goda fäder. Dom stöder sin familj. De är vänliga, sympatiska. Men de tar sin frugan för givet.

Leave a Reply