Eskort

Jämställdhet

Möt Gallen kvinnor vad du diligence

I denna kurs samtalar vi om olika former av mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Du kanske arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, på en skola eller ett universitet, någon annan myndighet, organisation eller företag, i en kvinnojour eller ett metoo-upprop och behöver utveckla din kompetens. I kursen kommer du att stärka din handlingsberedskap att arbeta med, och att analysera och värdera, professionella bemötanden och insatser på fältet. Studenternas erfarenheter från professionellt och ideellt arbete är ett väsentligt innehåll i kursen. Kursen ger kunskap i att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer, att skydda och stödja dem som blir utsatta, att arbeta med insatser för dem som utsätter andra för våld, samt kompetens i att problematisera aktuell kunskap och identifiera angelägna forskningsfrågor inom området. I fokus är dels våldet såsom både socialt och vetenskapligt problem: dess former, omfattning och konsekvenser, samt hur våldsutsatthet skapas och upprätthålls inom olika maktordningar och handlingsutrymmen. Kursen omfattar dels även kunskap om samhälleliga mål och regelverk som styr socialt arbete på området. Du lär dig om olika förhållningssätt, handlingsstrategier och metoder för hantering av mäns våld mot kvinnor. Du utvecklar även förmåga att kritiskt granska professionella och egna värderingar och förhållningssätt inom området, med utgångspunkt i professionsetik och teoretiska perspektiv på våld.

Bra länkar

Kvinns och män ska ha samma domstol och möjlighet att vara aktiva folk och att forma villkoren för beslutsfattandet. Kvinnor och män ska ha dito möjligheter och villkor i fråga försåvitt betalt arbete som ger ekonomisk oberoende livet ut. Kvinnor och män, tjejer och pojkar, ska ha samma potential och villkor när det gäller skolning, studieval och personlig utveckling. Kvinnor samt män ska ta samma ansvar förut hemarbetet och ha möjligheter att bidra och få omsorg på lika förutsättning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för ett god hälsa och erbjudas vård samt omsorg på lika villkor. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma inflytande att forma samhället och sina egna liv.

Hur jämställt är Sverige?

Våld är aldrig den våldsutsattas fel samt våld är mycket vanligare än dom flesta tror. Att leva ett leva utan rädsla, hot och våld av närstående är en mänsklig rättighet. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att beskydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinns och barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att få hjälp av kommunen oberoende vilken typ av våldsutsatthet du lever tillsammans, vilket innebär att oberoende av försåvitt du har gjort en polisanmälan alternativt inte, eller om våldet är bruten sådan art att en person kan straffas för det i domstol alternativt inte, så har du rätt att få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun.

Nationell strategi

Other languages Teckenspråk. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Den här webbplatsen använder kakor cookies för att ge dej en bättre upplevelse av webbplatsen.

Leave a Reply