Eskort

Vetenskapsrådet delar ut 44 miljoner kronor till forskning vid Medfak

Möt HIV-positiva människor jongere

Nationella folkhälsokommittén har haft tillgång till ett omfattande underlagsmaterial för den beskrivning och de förslag som lämnas i slutbetänkandet. Kommittén började sitt arbete under våren och har arbetat i tre steg. Under perioden fram till mars inriktade sig kommittén på att nå fram till vägledande utgångspunkter och principer för formulerandet av nationella folkhälsomål. Dessa principer redo- visades i kommitténs första delbetänkande Hur skall Sverige må bättre.

Genetiska förändringar i hjärtprotein

Grandiost tack till alla som berättade försåvitt sina dejtingliv och dejtingstrategier inför skrivandet av den här boken. Boken är till er. Vem eller vilka söker du? Spenderar du mycket tid gällande apparna? Förbered nästa dejt.

Klassisk musik som musikterapi för att sänka blodtrycket

Vetenskapsrådet har fattat ett flertal bidragsbeslut. Förut Medicinska fakultetens del innebar det elva beviljade bidrag fördelat på tio vetenskapsman. Totalt rör det sig om 44,2 miljoner kronor. Vetenskapsrådet har fattat bidragsbeslut inom Medicin och hälsa — runt bland annat projektbidrag, etableringsbidrag och projektbidrag för utveckling av metoder för bundenhet och förfining av djurförsök. Även fastställande inom Naturvetenskap och teknik samt Utbildningsvetenskap har fattats. Medfak fanns representerade i de områdena också. Sara Liin tillåts 6 kronor i etableringsbidrag — förut projektet — Molekylära strategier för evolution av skräddarsydda behandlingar för ärftliga hjärtarytmier. Vi är i stället övertygade försåvitt att en stor grupp patienter skulle vara bättre hjälpta av skräddarsydda behandlingar, där läkemedelsbehandling väljs baserat på vilken typ av ärftlig förändring som orsakat hjärtsjukdom. Vår ambition är att identifiera och förfina just sådana lyckade kombinationer.

Möt HIV-positiva människor med avkopplande biker

HIV-forskning

Denna artikel uppdateras löpande. Frågor och funderingar har dykt upp kring vad coronaviruset och covid kan innebära för folk som lever med hiv. Posithiva Gruppen har därför satt ihop ett faktablad med information och låtit  Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutetsvara på några frågor kring risk, vård och läkemedel. Det bör poängteras att informationen kring covid och råden för hur man borde agera uppdateras löpande.

Leave a Reply