Eskort

Kvinnan och försvaret

Möt kvinnor på 40-talet tranny

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv. När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma! I mer än 50 år har RSMH kämpat för att mänskliga rättigheter ska gälla även för människor med psykisk ohälsa.

De statliga läroverken öppnas för flickor

Det är viktigt att allmänheten tar Försvarsmaktens varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar. Försvarsmaktens verksamhet omfattar allt av skarpa insatser i krigssituationer till att vakta de kungliga slotten. För att lösa Sveriges miljöproblem krävs engagemang av hela samhället, inklusive Försvarsmakten. Vi inom Försvarsmakten arbetar för att våra utlandsveteraner och deras anhöriga ska må duktig före, under och efter insatsen. Varenda finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens bestyr från riksdag och regering och hurdan arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning. Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt avsikt genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila arbete.

Attraherande eller provocerande

Mig vill överleva! Nu ska sjukdomsstämpeln dän, annars blir processen kort! Vi plikt få alla att förstå att det faktiskt kan drabba vem som helst även här hemma i Sverige. Att gifta sig öppet, utan att dölja sig. Vi behöver vara det förut det är inte så att dom finns någon annanstans. Men idag tar vi våra kroppar tillbaka!

Din webbläsare är för gammal!

Kvinnorna är i majoritet på högskolan därefter Men högskolans värld är fjärran ifrån jämställd. Till exempel utgör dom kvinnliga professorerna i dag bara 24 procent.

Leave a Reply