Eskort

Kalendarium

Träffa unga utlänningar nyhet Latin rollins

Dödsfallen i covid högre än rapporterat 27 januari Statistikinstitutet Inegi publicerar nya siffror som pekar på betydligt fler dödsfall i covid än vad som tidigare rapporterats. Enligt de nya uppgifterna avled 68 procent fler människor i sjukdomen fram till och med augusti än vad den tidigare officiella siffran angav, eller drygt   Överdödligheten under årets första åtta månader beräknas till   Inegi och regeringen använder olika metodologi vid mätningen av smitta. Den officiella dödssiffran är nu  , eller   om man räknar med misstänkta men inte bekräftade fall av covid Den årige López Obrador uppger att han arbetar hemifrån och bland annat ska ha ett telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin om ett möjligt inköp av det ryska covidvaccinet Sputnik V. Smittspridningen är fortsatt omfattande i Mexiko där den officiella siffran över dödsfall i covid nu är bara några hundratal från att nå  

1. Direktiv och utgångspunkter

Tillsammans etnisk diskriminering avses att en individ eller en grupp av personer missgynnas i förhållande till andra eller gällande annat sätt utsätts för orättvis alternativt kränkande behandling på grund av art, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung alternativt trosbekännelse. Vad som sägs i etta stycket om en näringsidkare tillämpas likaså på den som är anställd inom näringsverksamhet eller annars handlar på ett näringsidkares vägnar samt på den såsom är anställd i allmän tjänst alternativt innehar allmänt uppdrag. För olaga diskriminering dömes även anordnare av allmän konferens eller offentlig tillställning och medhjälpare mot så- dana anordnare, om han diskriminerar någon på grund av hans art, hudfärg, nationella eller etniska ursprung alternativt trosbekännelse genom att vägra honom access till sammankomsten eller till- ställningen gällande de villkor som gäller för andra. Om någon som avses i första-tredje styckena på sätt som där sägs diskriminerar annan på grund av att denne har homosexuell läggning, döms likaså för olaga diskriminering.

Leave a Reply