Kontingent

Month: October 2018

Dating Äldre människor Storbritannien Knubbiga ledningsmöte

Hans Högmans släktforskning; En del är lätta att upptäcka, andra är mer dolda. Vår förhoppning är att materialet ska fungera som en enkel guide till vår kulturhistoria. Vill ni söka mer information om Änget och Murbergsområdet, välkommen till ABM — arkiv, bibliotek och museer i samverkan - i Härnösand: Landsarkivet i Härnösand vilket innehåller nära 8 mil norrländskt arkivmaterial, Sambiblioteket med sin speciella samling av litteratur om länet och Länsmuseet Västernorrland med hundratals föremål i magasinen, tusentals foton i fotodatabasen och etnologiska nedteckningar från området. Till dessa resurser kan läggas kommunarkivet, föreningsarkivet, näringslivsarkivet osv. Änget och Murbergsområdet Under senare delen av talet och undertalet genomgick Säbrå kommun en rad förändringar. Den 1 januari överfördes Änget och Bondsjöstaden till Härnösand, efter ett beslut Det var en förlust för Säbrå, kommunen förlorade invånare och därmed skatteintäkter, och man förlorade skolorna i Bondsjöstan och på Ny a varvet. Bebyggelsen hade vuxit fram utan långsiktig planering. I samband med att Ängetområdet och Bondsjöstaden blev en del av staden upprättades planer för området av Kommunaltekniska byrån i Stockholm, som planerade för en så kallad trädgårdsstad med villor på stora trädgårdstomter.

Cookie Policy

Medlemmar som vill se vem som diggar dem, ställa avancerade inställningar eller erhålla tillgång till gångjärnsexperter kan uppgradera mot ett föredraget medlemskap. Recensioner Recensionspolicy. Läser in …. Video chat to help you instantly talk to your parti face to face while practicing safe social distancing. Visa information.

Leave a Reply