Kontingent

Hjältar som inspirerar

Jag letar efter en enda åriga

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor och män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att undersöka möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga forskare. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan olika fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med undantag för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva.

Sammanfattning

Damer med enda missnöjd gymnast nytt inom området Hjältar som inspirerar En bruten Nyfosas större handelsfastigheter i Värnamo är Almen 9 på Kärnans köpcentrum, såsom bland annat innehåller Hemmahallen och Arena. Genom optimering och mindre åtgärder inom fastighetens ventilations- värme- och kylsystem inneha man lyckats minska fjärrvärmevändningen med drygt en fjärdedel under årets första fyra månader jämfört med föregående år. Nyfosa är ett fastighetsbolag som funnits inom ett och ett halvt år såsom främst äger kommersiella fastigheter. När Axcell Fastighetspartner förra året tog över driftansvaret för värme och ventilation för en antal tal av deras fastigheter inom Värnamoregionen blev det en nystart. Axcell föreslog statusbesiktningar av fastigheterna för att identifiera de med högst energianvändning därborta det fanns störst förbättringspotential. Medaljregn förut de svenska juniorerna på NM inom artistisk gymnastik Boken går att köpa av oss. Skicka en mail till info liberalakvinnor.

Leave a Reply