Kontingent

INEOS marathon samlade in 100 000 Euro

Man som bodde embo

I Vörå säger vi JA till vindkraft! Vindkraftföreningen grundades år Föreningens ändamål är att främja kunskapen och bruket av vindkraft i Finland. Genom vår medlemstidning Vindögat distribuerar vi aktuella nyheter och relevanta fakta om förnybara energiformer i allmänhet och vindkraft i synnerhet.

Inrikesdepartementet

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och ett ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Inom föreskriven tid och i behörig ordning inneha inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ordinarie medlem ltl Danne Sundman och ersättare ltl Kalle Alm. Enligt 51 § AO tillåts vid alternativ diskussion endast om kandidaternas valbarhet samt valets laglighet i övrigt.

PLENUM den 19 december 2003 kl. 9.30.

Kommunala bolag och andra särskilda rättssubjekt förut kommunal verksamhet. Sveriges sjöterritorium. Sammanställning bruten remissyttranden över för- fatmingsutredningens förslag mot ny författning. Del 1: Allmänna uttalanden samt 1 och 2 kap. Summering av remissyttranden över för- fattningsutredningens erbjudande till ny författning. Del 2: Billigt. J Tandvårdsförsökring. Om den kommunala självstyrelsens lokala för- ankring.

Leave a Reply