Kontingent

Med kärlek från boksam­ling­ar­na

Möt älskarinnanen till det beskurna brudporno

Biografi Ungefär två månader före statskuppenhade M utsetts till förste kammarpage. Att han var beredd att tjäna sin konung behöver man inte betvivla. Gustav III uppgav själv i en hemlig instruktion för E W Taube att han 18 aug på aftonen av M fått veta att mössorna ämnade fängsla honom. M hade av sin far, som var närvarande vid riksdagen, fått upplysningar om dessa planer. Då konungen 21 aug med några av sina förtrogna begav sig till Skeppsholmen för att förvissa sig om att den där förlagda galäreskadern var under kontroll, åtföljdes han bl a av M. En belöning för sina tjänster fick M, då han utnämndes till hovstallmästare och då han hedrades med riddartecknet av Svärdsorden. För M:s förhållande till Gustav III spelade det en viktig roll att han delade det intresse som konungen och hans hovmän hyste för tidens mer eller mindre hemliga sällskap. M hade skaffat sig ett betydande bibliotek av böcker med kabbalistiskt, mystiskt och alkemistiskt innehåll. En viktig roll spelade han i det s k Metatronsällskapet, där han slutligen synes ha blivit stormästare.

Hjärta och smärta

Rather, he describes something that he experienced and, through his choice of words, makes it seem real. In other words, descriptive writing is vivid, colorful, and detailed. Nunc quis sagittis erat.

Med kärlek från boksam­ling­ar­na – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – lise-termservices.eu

Av ljuv romantik i praktfulla bokband mot djupaste oro i örestappning. Möt all hjärtans dag med oss! Hjärta samt smärta Så är det över oss igen, det kommersiella påfund vi kallar alla hjärtans dag. Men hjärta rimmar som bekant på smärta och romantiken är inte självklar bara för att almanackan visar den 14 februari. Enklast är förstås att ignorera hela spektaklet. Men om känslan av romantisk otillfredsställelse ändå ligger där och gnager, erbjuds här en lösning.

Leave a Reply