Kontingent

Norskt avtal mot tvångsgifte

Möt flickorna i det norska onlineinkonsekvenser

Kurt Hugosson har frågal mig om jag anser att nuvarande regler i aktiebolagslagen är tillfredsställande, dä en begränsad grupp aktie­ägare kan gå emot och kanske spräcka etl avtal som stöds av tvä regeringar, bolagsledning och företagets anställda. Avtalet om ombildning av AB Volvo lill en svensk-norsk koncern, del s, k, Volvoavialel, är ell privalrätlsligt avtal mellan Volvo och den norska staten. Den svenska regeringen är således inle part i detta avtal. Något formellt godkännande av avtalet frän den svenska regeringens sida har inle heller varit påkallat.

Alla avsnitt

Omhändertagna barn — hur långt får myndigheterna gå? I Norge har den frågan ställts på sin spets när en tal fall nu prövas i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Min sida Finns på Min sida Dela Öppna inom appen När en myndighet tar en barn från sina föräldrar med tvång ska det vara för att beskydda barnet. Men hur långt kan myndigheterna gå utan att kränka föräldrarnas mänskliga rättigheter? Vibeke Morriseys två flickor är i lektagen när jag hälsar gällande. Lillasyster låter mest, men det armé handlar om den snart femåriga storasystern. När hon var bara några dagar gammal beslutade myndigheterna att ta henne från sina föräldrar.

Om Kulturnytt i P1

Publicerad 23 augusti Det kommunala Barnevernet inom Drammen har skrivit avtal med invandrarflickor om att norska myndigheter ska larmas snabbt om det misstänks att flickorna gifts bort mot sin vilja inom sommar. Avtalet är det första inom sitt slag i Norge och utför att kampen mot tvångsäktenskap effektiviseras. Två åriga invandrarflickor skrev på eget initiativ i våras avtal med Barnevernet. Den ena är nu försvunnen. Kommunen inneha nu enligt avtalet tagit kontakt tillsammans UD och även sökt annan allmän hjälp. Försvunnen flicka åkte till släkten Kommunen kände till att den genast försvunna flickan skulle åka till släktens gamla hemland under sommaren, men vilket land det rör sig om vill kommunen inte berätta. Flickan gjorde opp ett avtal med Barnevernet om att hon skulle stämma träff med dem till skolstarten, vilket hon nu ej har gjort. Enligt den norska tidningen VG har det kommunala Barnevernet inom Drammen varit i kontakt med familjen till den försvunna flickan i promenerar.

Ekot Special

Skolning Möt de internationella experterna november anordnar Jämställdhetsmyndigheten ett internationellt expertmöte om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld. Inför mötet inneha vi ställt några frågor till experter från de internationella organisationerna; vilka utmaningar ställs de inför, avgörande delar inom metoder, nyckel- och framgångsfaktorer, och vad de kan bidra med i arbetet. De bekämpar barnäktenskap, sexuella trakasserier samt alla former av könsrelaterat och sexuellt våld och arbetar programbaserat med våldsförebyggande insatser mot flera målgrupper och tillsammans olika program: Barn 8—11 år lär sig om könsroller, våld och rättigheter genom lek och tävlingsinriktade, interaktiva game. Unga kvinnor och män får deltaga i veckovisa utbildningar och får erfarenhet om könsroller, relationer utan våld samt hur saker som droger och sexuella relationer är könsbaserade. Andra grundstenar inom Abaads förebyggande arbete är att dom involverar män för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att stötta utveckling oh implementering av samhällsinitiativ för uppsökande verksamhet. Utmaningar: Vi ställs inför många utmaningar. Förutom det patriarkala systemet med sociala normer, lagar samt det politiska landskapet i dagens Libanon, är det efterkrigssituationen i Libanon såsom fortfarande definierar vårt land efter det åriga inbördeskriget och det pågående kriget i Syrien och den resulterande flyktingkrisen i Libanon och utgör konstanta utmaningar i arbetet med jämställdhet, fred samt utveckling. Nyckel- och framgångsfaktorer:  Viktigast är personalens engagemang i kreativa, passionerade samt inspirerande metoder för att förebygga könsrelaterat våld i Libanon. Det visar sig i Abaads utbildningar, program, nationella kampanjer och arbete för att främja frågorna som engagerar människor från alla delar av samhället och baseras på den ekologiska modellen, vilket är nödvändig förut att det libanesiska folket och regeringen ska ta till sig frågorna.

Leave a Reply