Kontingent

Önskelista

Möt kvinnorna i marknaden

His current research primarily concern various aspects of the science, technology and materiality of terrorisms. An ongoing study focus on the development of urban terrormindedness, how cities and citizens since the 19th century have used various technologies to cope with different forms of man-made terror and terrorism. A second study investigates the materiality of non-state terrorism by investigating the role appropriation of engineering expertise and industrial technologies such as dynamite revolvers have played in the rise of modern revolutionary terrorism during the long 19th century. He is one of the leading Nordic historians of technology recognized by him in being the first formally designated associate professor lektor of the history of technology in Denmark at DTU and in as the first associate professor Professor, nivå 1 of the history of industrialization in Finland at Aalto University. His first book Den gemensamma utvecklingen: Staten, storföretaget och samarbetet kring den svenska elkraftteknikenexamined the relationship between Swedish nationalism, engineering culture and the development of electric power technology through the lens of the 'development pair' between the Swedish State Power Board and the Asea company. It won the Nils Eric Svenson Award from the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and received a grant for academic literature for promoting quality and diversity in book publishing from the Swedish National Council for Cultural Affairs. The majority of past and present research is part of a wider research programme Enginering Ideologies: Mentalities and Materialities of the Technopolitics of Engineering from Industrialism to Postindustrialism characterized by a two-sided approach to study the connections between technological practice, knowledge and ideology. An ongoing project continues the research on the ideologies and cultures of electrical engineering through a study of 'corporate luddism', i.

Mats Fridlund | University of Gothenburg - lise-termservices.eu

Foot and Mouth Disease, Bluetongue and to ensure traceability of beef. Förebyggande åtgärder, som behandlas i års vitbok försåvitt anpassning till klimatförändring, där jag varenda föredragande för yttrandet och där hane särskilt betonar kust- och bergsområdenas utsatthet, snabba insatser, genom att man slutligen inrättar den europeiska räddningstjänststyrkan, där vi inte har gjort något annat ännu att prata och där det blott krävs ett förslag för att den ska bli verklighet, och reparationer, igenom att möjliggöra krismobilisering av strukturfonderna — om nödvändigt utanför de planerade insatsområdenas regionala ram — och solidaritetsfonden, vars förordning måste ändras så att hane påskyndar och förenklar dess mobilisering. Arbetskraftsmigrationen har stadigt ökat under de senaste årtiondena och nu för tiden befinner sig de flesta av världens 64 miljoner internationella migranter i Europeiska unionen. Dessutom är den optimistiska attityden kontra kärnkraft oförsvarbar i dagens samhälle, särskilt med tanke på den ekonomiska katastrof som Areva orsakar i Finland, såsom måste ha fått varje kärnkraftsmotståndare att jubla över att kärnkraftsindustrin ruinerar sig genom sådana felinvesteringar.

Nowadays - Swedish translation – Linguee

Perplexities of the personal and the political Palmadottir, Valgerdur Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier. My focus is primarily on the uses of personal stories in activism at the intersections of politics and laglig discourse. The period in question is characterized by an evolving global kvinnosakskvinna movement that gradually turned towards the framework of human rights. I explore two events that took place on either side of the human rights turn. The two tribunals were outspoken feminist initiatives, one held in Brussels in and the other in Vienna in Yet, their frameworks and language differ significantly.

Leave a Reply