Kontingent

Åtgärdsanvisning för att förhindra rabiessmitta hos människor

Möt utländska människor konferensmöte

Asylsökande och papperslösa patienter Vård av utländska patienter och utlandssvenskar Utländska patienter och utlandssvenskar kan ha rätt till vård i Sverige även om de inte är folkbokförda här. Om patienten är folkbokförd i Sverige registreras besöket som ett ordinarie besök i ARV-portalen2. EU-kortet ska vara utfärdat i det  land där patienten är bosatt. Kopia av både fram och baksida är ett krav - med undantag av kort från Belgien, Frankrike, Irland och Nederländerna där endast framsidan räcker. Så här känner du igen EU-kortet för respektive land.

Stöd med anledning av utbrottet av covid -19

Avsyna och gör en bedömning av försåvitt vaccinationsskyddet hos en invandrare motsvarar rekommendationerna enligt vårt vaccinationsprogram. Kom ihåg att personer som tillhör medicinska riskgrupper skall erbjudas de vacciner som rekommenderas förut riskgrupper. Kontrollera både den inflyttade personens eget och familjens vaccinationsskydd. Kom ihåg att också de personer som kommer från Finlands närområden kan ha en bristfälligt vaccinationsskydd. Vaccinationsbehovet hos invandrare skall utredas i följande situationer: vid nyanställningsundersökningar vid rådgivningen och skol- och studerandehälsovården vid mottagande av flyktingar och asylsökande. Vaccinationsbehovet bör utredas även då immigrant besöker hälso- och sjukvården av andra orsaker. Invandrare kan sakna vaccinationsskydd antingen delvis eller helt.

Biträdande smittskyddsläkare Jenny Stenkvist om corona

Följ Sveriges riksdag

Vad är coronavirus? Coronavirus är en extensiv virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Coronavirus identifierades för första gången på talet. Dom orsakar vanligen infektioner i luftvägarna samt mag-tarmkanalen. Coronavirus är ofta specifika förut olika värddjur och sprids därför mestadels inte lätt mellan olika djurslag. Dom flesta coronavirus är inte zoonotiska, dvs. Coronavirus hos nötkreatur orsakar utöver symtom i tarmkanalen också  infektioner i andningsorganen. Också hos fåglar känner man mot sjukdomar orsakade av coronavirus, såsom  IB. Också sällskapsdjur har egna varianter bruten coronavirus.

Leave a Reply