Kontingent

Social fobi

Rädsla för att förenat

Nej, mer konstigt kan tyckas vara att denna person ofta verkar supersocial utåt. Mycket vänlig, välartikulerad och ofta också positiv. Vid första mötet är personen vanligtvis väldigt tillmötesgående och ger ett ganska säkert intryck. Men under ytan gömmer sig en stor social osäkerhet. Under sessionerna framkommer att det ofta handlar om en rädsla för att bli granskad av andra som man upplever som dömande. Klienten har vanligen en stor rädsla för att deras ångest  och osäkerhet i sociala sammanhang ska märkas utåt. Det skulle då visa på en svaghet som skulle kännas väldigt skamfyllt för denne.

Paniksyndrom

Mig har haft svårt att knyta nära relationer under större delen av centrum liv. Det jag jobbar med därefter en tid tillbaka är att godkänna att det inte är meningen att man ska bli nära vänner tillsammans alla — men att ge bruten mig själv ändå — inte förut att jag tror att vi kommer att bli bästa vänner utan förut att det ger mig något. Ideligen när man bjuder på sig allena så blir man också själv frejdig och man sprider positiv energi såsom sträcker sig bortom den människan såsom tar emot det. Jag försöker nuförtiden att alltid vara sann mot jag själv — vara den personen mig själv skulle vilja träffa — oavsett vad jag tror att jag kan få ut av situationen eller försåvitt jag tror att jag kommer att få tillbaks det. Det kan likaså vara ett bra sätt att betvivla varför man gör saker — vad man förväntar sig att få ut av det? Många gånger handlar det om att man vill att andra ska tycka om en och antagligen t o m att forcera processer så som vänskap som tar epok. Det här sättet att tänka inneha hjälpt mig att tycka bättre försåvitt mig själv och att inte placera så stor vikt vid om mig får tillbaka det jag ger. Före hamnade jag lätt i den läget som du beskriver där jag alltid kände mig besviken och bitter gällande människor. I realiteten tror jag att det är väldigt svårt att erhålla tillbaka det vi ger till andra på det sättet som vi förväntar oss eftersom vi människor är odla olika och visar uppskattning på annorlunda sätt.

Vad är social fobi?

Avskiljande Ensamhet Frivillig ensamhet kan vara duktig på många sätt. Ofrivillig ensamhet däremot kan påverka stressystemet i kroppen samt leda till både fysisk och mental ohälsa. Vissa känner sig ensamma ehuru de är omgivna av människor, skada saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att befinna ensamma. Alla människor har behov bruten ensamhet ibland. Att vara ensam kan vara väldigt återhämtande.

Social ångest

Foto: Margareta B. Sandebäck Rädsla för nejd Det finns olika sorters närhet, emotionell och fysisk. Om en person är rädd för närhet och vill byta sitt sätt att tänka kring detta finns det sätt, som du bland annat kan läsa om här. Förskräckt för känslomässig närhet Att vara förskräckt för känslomässig närhet kan ta sig uttryck på olika sätt. Ofta innebära det att du inte låter andra komma dig nära, och du utför inte heller egna ansträngningar för att komma nära någon annan. Eller odla är det istället så att ni är en person som ställer opp för andra i vått och torrt men slår bakut då någon försöker lära känna dig bättre. Ibland kan detta påverka alla relationer, som stam, vänner och partners.

Olika former av socialfobi

Indicera för varje situation hur obehaglig ni tycker att den är. När ni svarat på de 14 frågorna skänker webbsidan dig en summapoäng och ett tolkning av den. Notera att detta bara ger en grov indikation, ej någon säker diagnostisering. Du har allaredan färdigställt detta quiz, därför får ni inte starta det igen. Quiz is loading You must sign in or sign up to start the quiz. Det värde som står inom parentesen är den s.

Leave a Reply