Service

Patient recensioner

Att vara en enda tjej helsingborg

Den här webbplatsen använder webbkakor cookies för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse. Anna-Karin Törnqvist, chef för slutenpsykiatrin i Värmland, tror att Resimamodellen kan ge medarbetarna en större trygghet. Till höger Monica Hedman, mentalskötare, som tagit modellen till Värmland. Var nyfiken. Ge ett gott bemötande. Se till att alla vet vad de ska göra om något händer — så kan du förebygga mycket hot och våld från patienter i den psykiatriska slutenvården. Nu ska alla anställda i Värmlands slutenvård få lära sig Resimamodellen. Monica Hedman är mentalskötare och arbetar på en psykosavdelning inom slutenpsykiatrin i landstinget i Värmland. Hon har ansvaret för en grundutbildning i Resimamodellen för alla anställda i Värmlands slutenpsykiatri, som drar igång nu i höst.

Relaterade verktyg

Ett studie om kunskap, attityder och uppförande bland unga och unga vuxna 16—29 år. Den här rapporten handlar försåvitt sexuell och reproduktiv hälsa och jämställdhet SRHR samt STI-prevention bland unga samt unga vuxna 16—29 år som lever med hiv i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie som genomfördes Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete tillsammans den nationella hivstrategin och uppföljningsarbetet runt SRHR-området. Rapporten riktar sig främst mot yrkesverksamma som möter unga och unga vuxna inom regioner, kommuner och det civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap förut hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Datainsamlingen såsom utgör underlag för denna rapport inneha gjorts av Maja Nannesson, Veronika Svärd samt Johanna Rubin, vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, under ledning av docent samt överläkare Lars Navér. Den slutliga rapporten har tagits fram på Folkhälsomyndigheten bruten utredarna Anna-ChuChu Schindele vid enheten förut sexuell hälsa och hivprevention samt Yuliya Leontyeva vid enheten för analys. Chef enhetschef har varit Louise Mannheimer.

\

Nyhetsbrev från Suntarbetsliv

Hej jag har under en tid genast känt en stark attraktion till ett patient. Jag jobbar som uska i akutsjukvården. Vi utbyter långa blickar samt småpratar mest privata ting med varann när vi blir lämnade ensamma. Det blir en helt annan atmosfär.

Leave a Reply