Service

MÅL­PRO­GRAM­MET 2020-2023

Ensamstående kvinnor volontärer Norge unga omslag

Inledning Hur väl politik lyckas mäts med den värld vi lämnar till våra barn. Vänsterförbundet bedriver politik som blickar framåt och är jämlik, hållbar för miljön och feministisk, det vill säga jämställdhet för alla. Vi bygger ett samhälle som är bra för alla, inte för de få. Vi bedriver politik som garanterar förutsättningarna för ett bra liv även för kommande generationer. Även om politiken måste blicka långt in i framtiden är det nu dags att agera. Detta målprogram består av förslag som kan genomföras under de närmaste åren. När dessa mål förverkligas ökar de välbefinnandet, jämlikheten människor emellan och friheten. Dessutom säkerställer de förverkligande av tillgänglighet och mänskliga rättigheter samt möjligheter till arbete och utkomst.

FÖRSTA KAPITLET

Två övergripande mål och en sektorsövergripande målstruktur Regeringens förslag: Den nationella ungdomspolitikens två övergripande mål skall vara att ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd, och att ungdomar skall ha autentisk tillgång till makt. Dessa två allmän mål skall ersätta nuvarande mål förut den nationella ungdomspolitiken. Analys, samordning samt redovisning för att uppnå de allmän målen skall ske inom följande fem huvudområden: 1. Regeringens bedömning: Ungdomspolitikens avsikt bör genomsyra samtliga berörda politikområden. Den nationella ungdomspolitiken bör verka för att åtgärder vidtas i syfte att bättra alla ungdomars verkliga tillgång till välfärd och makt. Uppföljning och samordning bruten den nationella ungdomspolitiken bör ske inom en struktur som innefattar övergripande avsikt, grundläggande perspektiv och huvudområden för koordination och redovisning. Såväl ungdomspolitik som återstående offentlig verksamhet för ungdomar bör präglas av fyra grundläggande perspektiv: resursperspektivet, rättighetsperspektivet, självständighetsperspektivet och mångfaldsperspektivet.

Ensamstående kvinnor volontärer Norge pannkaka

Propositionens huvudsakliga innehåll

Mig kom upp klockan elva f. Ja, det fanns nog flera. Var det inte enkelt. Vaffa-en vill herrn inom mitt rum! Ut, ut, ut, herre! Inte vid mig! Och det blev heta dagar!

ANDRA KAPITLET

Skada ju längre tid som gått, desto större blir också skillnaden mellan länderna vad gäller nyanlända kvinnors sysselsättningsgrad. Tio år efter ankomst är runt hälften av målgruppen i Sverige och Norge sysselsatta, medan motsvarande andel i Danmark och Finland är mindre än ett tredjedel. I Finland hade dessutom drygt 48 procent av nyanlända män samt drygt 65 procent av nyanlända kvinns ankomna mellan och lämnat arbetskraften år Utöver tid i landet tycks det även finnas ett samband mellan ålder och sysselsättningsgrad.

Leave a Reply