Service

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Ensamstående män i Oslo kön omöjligt

Amerikanska läkare har via frågeformulär rapporterat höga och ökande besvär av »burnout«. Även i Sverige ökar stressrelaterad psykisk ohälsa bland sjukvårdspersonal. Stresshantering är central i behandlingen, som behöver skräddarsys för varje patient. Utmattningssyndrom är särskilt vanligt hos personer i människovårdande yrken. Bland läkare tycks kvinnliga läkare speciellt utsatta. Foto: Colourbox Av våra kollegor i USA har 46 procent rapporterat att de lider av »burnout« [1]; för 2 år sedan var siffran 40 procent [2]. Det handlar om förlust av entusiasm över sitt arbete, ökad cynism på arbetet och känsla av sänkt professionell prestation. Förutom att det påverkar den enskilde läkarens välbefinnande och hälsa påverkar det också omsorgen om patienten negativt.

Referenser

Reslig kö stoppar barnlängtande kvinnor över 38 Fertilitetskliniken i Skåne har långa väntetider Publicerad: 12 oktober kl. Anledningen är att man inte hinner få hantering. Allt fler ensamstående kvinnor runt försåvitt i Sverige har sökt sig mot Region Skåne för att få assistans med assisterad befruktning. Korta väntetider är det som har lockat — skada nu har kön växt sig alltför lång och lagret av ägg samt spermier har börjat sina, skriver  Sydsvenskan. Från och med i höst uppmanas därför kvinnor som fyllt 38 att avstå från att ställa sig inom kö till fertilitetskliniken i Skåne. Dessutom för den som har tagit sig genom kön kan det dröja flertal månader, eller år, tills behandlingen påbörjas. Av de par och ensamstående såsom står i kö till RMC inom Skåne för att få donerade ägg eller spermier kommer omkring 70 andel från andra län. Många av dem är från Göteborg, där väntetiden är tre—fyra år.

Utmattningsdepression: Psykiska symptom

Leave a Reply