Service

Europa nästa för Sveriges klockkung

Europa för enda tråkig gammal elektroniska

Ltl Danne Sundman: Talman! Jag vill börja med att beklaga mig över att jag tycker att det här ärendet borde ha getts mer tid och behandlats mera ingående. Mot bakgrund av den tidtabell som självstyrelsepolitiska nämnden har haft och många andra tunga ärenden så har inte tillfälle getts och jag skall ärligen säga att jag har inte själv heller yrkat på några flera höranden, även om jag i ett skede hade sådana tankar. Generellt sett har det under det här ärendets gång varit en ganska slapp attityd, vill jag säga, förutom från några få lagtingsledamöter. Beslutet om att förverkliga det språkpolitiska programmet togs den 4 juni efter ett spörsmål med mig som första undertecknare, då lagtinget enhälligt godkände en kläm om att man skulle ta fram en språkpolitisk vitbok. Det är tydligen så att vart femte år föreslår jag någonting som får fullt stöd i lagtinget, senast i dag, men det skall jag inte vara mallig för. Ett enigt lagting sade alltså att det här skulle göras, det var en väldigt viktig fråga. Nu står vi här fem och ett halvt år senare och attityden är generellt sett densamma, tyvärr.

Ålands lagting

Genast dominerar han Sveriges klockmarknad. Det hade bara gått ett par veckor bruten det nya året, det var bistra januari, bister lågkonjunktur, bister finanskris. Ayad Al Saffar tog kontakt med sin marknadschef, bokade in ett möte allaredan nästa dag och plockade fram det tunga artilleriet. Ja, det är odla han uttrycker sig. Liknelser med ofred är helt naturliga för mig. När försäljningen dalar handlar det om att vinna slaget. Det tunga artilleriet är tv-reklam.

VÄGEN TILL FINALEN

Det är svensk klubblagsfotbolls största framgång igenom tiderna. Fotbollsintresserade känner till att Malmö FF nådde Europacupfinalen i Münchenatt Nottingham vann med 1—0 och möjligtvis att Trevor Francis gjorde målet. Vad ej lika många känner till är hurså finalen gick som den gick. Läs reportaget från Sportmagasinetom hur nära det faktiskt var att Malmö FF blev bäst i Europa.

Om Vetenskapsradion Historia

Gubben har gått till historien som Botulf i Gottröra och Vetenskapsradion Historia styr kosan till dagens Gottröra för att ta reda på vem Botulf egentligen var. Varför talade han illa försåvitt de heliga sakramenten, och varför uppfattades hans ord som så hotfulla bruten den medeltida kyrkan? Medeltidshistorikern Olle Ferm har intresserat sig för Botulfs baisse, som alltså är unikt i svensk historia. Dessutom tittar Vetenskapsradion Historia närmare på mänsklighetens äldsta konstföremål, de utsmyckade ockrabitarna ifrån Blombosgrottan i Sydafrika, såsom tros vara bortåt år gamla. Fynden har dragit igång en häftig diskussion om hur gammal den mänskliga konstnärliga utveckligen är, och var de etta konstnärerna egentligen bodde. Blombosfynden pekar kontra att Sydafrika, snarare än europeiska grottmålningsplatser, var hemvist för de första konstnärerna. Programledare är Tobias Svanelid.

Europa för enda zoosks

Alla avsnitt

Han sitter vid ett bord, längst fram i ett välfyllt konferensrum. Åhörarna, av europeiska miljöorganisationer, lyssnar spänt. Han berättar om hur han drev miljöfrågorna inom kommissionen.

Leave a Reply