Service

Faderskap och föräldraskap

Hur får man meetingpoint

Detta val innebär att du inte ser regionalt innehåll och viktig information som gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett hjälpmedel för uppläsning av text.

Säkra svar

Armé kan du som privatperson hitta fakta om hur faderskapsutredning och moderskapsutredning promenerar till. Oftast är det kommunernas socialnämnder som är uppdragsgivare och i somliga fall domstol, men du som privatperson kan också beställa en faderskaps- alternativt moderskapsutredning. Utredningen är sekretessbelagd. Faderskapsutredning, alternativt faderskapstest som det också kallas, görs för att ta reda på försåvitt en man är biologisk pappa mot ett barn. Moderskapsutredning görs enligt dito princip — för att ta ordna på om en kvinna är biologisk mamma till ett barn. Utredningen är sekretessbelagd och alla uppgifter lagras enligt personuppgiftslagen. På begäran kan provsvar skickas som REK med diskret avsändare. Du kan eftersom känna dig trygg och anonym när du gör en faderskapsutredning eller moderskapsutredning hos oss.

Nu kan kommuner skicka uppgifter om faderskap digitalt

Enligt svensk lag har kommunernas socialnämnder förpliktelse att fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta då barnet föds. Om mannen inte bekräftar faderskapet kan det bli aktuellt med ett faderskapsutredning. När det gäller moderskapstester kan det finnas andra omständigheter som ligger till grund för en utredning. Faderskapsutredning, eller faderskapstest som det också kallas, är ett DNA-test som utförs förut att ta reda på om ett man är biologisk pappa till en barn. När två ogifta personer tillåts barn har socialnämnden i den aktuella kommunen skyldighet att fastställa faderskapet.

Bekräftelse av faderskap

Uppdaterad 27 januari Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta tillsammans varandra måste faderskapet utredas vid barnets födelse. Detta är socialnämnden skyldig att göra enligt lag. Sedan faderskapet blivit fastställt anmäls detta sedan till Skatteverket. Socialnämnden är enligt lag även skyldiga att se till att utreda avkomma vars föräldrar är samkönade. Detta innefatta både gifta och ogifta samkönade tandem. Just nu är tidsbokningen via Internet stängd. Du är välkommen att istället ringa oss på 52 Telefontiderna är mån—tis, tors—fre:

Leave a Reply