Service

Frågor och svar om unga med oklar könstillhörighet

Hur får man reda stöter

Efter SVT:s rapportering om detta lät vi fyra sakkunniga svara på frågor. Här är svaren och frågorna. Här är frågorna och svaren från chatten om könsidentitet och ökningen av unga som söker sig till sjukvården för könsidentitetsutredningar. Samuel: Kommer vården för transpersoner att finnas kvar ? Cecilia Dhejne, specialist i psykiatri och sexualmedicin, Karolinska sjukhuset: Det räknar jag med.

Utredning före könsbekräftande behandling

Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd Ordlista Affektiv sjukdom — psykiatriska diagnoser i design av depressionssjukdomar eller bipolär sjukdom. Agender — en person som inte inneha en specifik könsidentitet och vars könsuttryck inte kan definieras eller könsbestämmas enligt tvåkönsnormen. Binär — något som är tvådelat, till exempel uppdelningen av folk efter kön där någon antingen är kvinna eller man. En binär transperson är en person som identifierar sig som transman eller transkvinna. Ciskvinna — en person som i juridisk samt biologisk mening anses vara kvinna samt som socialt alltid har sett sig själv som flicka eller kvinna. Cisman — en person som i rättslig och biologisk mening anses vara hane och som socialt alltid har sett sig själv pojke eller man. Cisnorm — antagandet att det bara finns två kön, kvinna och man, samt att dessa är varandras motsats igenom kvinnligt och manligt kodade sätt att se ut och bete sig. Det finns oskrivna regler, idéer och förebild om hur personer förväntas vara, liv och se ut beroende på det kön en person har eller antas ha.

Sammanfattning

Könsbekräftande vård och behandling Könsbekräftande vård samt behandling Du kan ändra på din kropp, för att få den att stämma bättre överens med det kön du känner dig som. Att byta på sin kropp med operationer alternativt hormoner brukar kallas för könsbekräftande hantering. Det finns många olika sätt att vara på, och de stämmer ej alltid överens med hur man förväntas vara som kille eller tjej. Den kropp du har stämmer inte evig överens med det kön du känner att du är. Det finns ej ett riktigt sätt att vara frank, tjej eller något annat kön gällande. Var och en får hitta det sätt som är bra för dem. Kanske känner du att delar bruten din kropp inte passar ihop tillsammans din könsidentitet. Det kan även kännas fel att bli kallad för brud eller kille av andra om ni inte känner dig som det. Förut en del personer räcker det tillsammans att använda andra kläder eller könsuttryck eller att byta namn och pronomen.

Leave a Reply