Service

Kriminalvården

Jag skulle vilja träffa fling

Var kan man få hjälp? Var kan jag få hjälp och stöd för mitt beroende? Det finns ingen behandlingsform eller tillvägagångssätt som passar alla, utan ibland måste man prova sig fram tills man träffar rätt.

Vad är psykoterapi och psykologisk behandling?

Ett person kan dömas till övervakning samt fängelse i som längst 3 månader om domstolen vill det. Då sitter personen i fängelse hela den tiden i stället för att bli villkorligt frigiven efter två tredjedelar av tiden. Personen kan inte vara hemma tillsammans fotboja i stället för att sitta den tiden i fängelse. En individ kan också dömas till fängelse medan som personen döms till övervakning alternativt under tiden som personen har bevakning. Då gäller de vanliga reglerna förut att sitta i fängelse. Övervakning samt samhällstjänst En person kan bli dömd till övervakning och att göra samhällstjänst i ett visst antal timmar. Samhällstjänst är ett arbete som är duktig för samhället.

Kriminalvården

Kan jag och min kompis få dito mentor? Vart vänder jag mig försåvitt min ungdom mår dåligt? Här kan du se svaren på några bruten de vanligaste frågorna vi får. Det finns även ett avsnitt speciellt förut dig som är eller vill bliva mentor och för dig som är ungdom och har eller vill hava en mentor. Vad är Mentor Sverige? Mentor Sverige är en religiöst samt politiskt obunden ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar i åldern 13—17 år.

När behövs behandlingen?

Alltemellanåt, men det är ovanligt. Efter tio år i fängelse kan man anhålla om att få ett tidsbestämt bestraffning, det vill säga att livstid omvandlas till ett bestämt antal år. Det är Örebro tingsrätt som fattar det beslutet. Inför beslutet ger Kriminalvården sin åsikt om hur den som sitter i fängelse har skött sig samt vilket socialt nätverk hen har gällande utsidan. Rättsmedicinalverket ger sin syn gällande hur stor risken är för recidiv i brottslighet. Om tingsrätten säger icke till att tidsbestämma straffet kan den som sitter i fängelse lämna in en ny ansökan efter ett år igen.

Leave a Reply