Service

Sökandet efter en tillverkningsplats

Letar du efter en flickvän

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR i Sverige. Vi ansvarar även för att följa utvecklingen på området. Sommaren fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller resultaten från undersökningen och syftet med rapporten är att öka kunskapen och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller uppdaterad kunskap om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sexualitet och digitala arenor, sex mot ersättning, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Rapporten vänder sig till personer som på något sätt arbetar med SRHR och till en intresserad allmänhet. Ansvarig projektledare har varit Charlotte Deogan och ansvarig enhetschef har varit Louise Mannheimer på enheten för sexuell hälsa och hivprevention, avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.

Storbritannien i krismöte – också varuflödet stoppat på grund av den nya virusmutationen

Storbritannien lämnade EU den 31 januari Ett färsk handels- och samarbetsavtal blev klart gällande julafton och ska närmaste godkännas bruten EU-ländernas och Europaparlamentet. För fakta samt kommentarer  se mer här.

Britain's Sex Gangs (Crime Documentary) - Real Stories

Om publikationen

Genast är det inte bara brexit såsom håller Storbritannien utanför den europeiska gemenskapen, utan också det nya muterade coronaviruset. Under dagens lopp har en reslig rad länder meddelat att gränserna stängs mot Storbritannien. Orsaken är att hane i Storbritannien upptäckt att en muterad form av coronaviruset sprider sig fartfyllt. Julrushen och risken för brexit utan handelsavtal bidrar till att alla bekymmer tornar upp sig på en passage - såväl för resenärer som förut leveranserna av varor. Långtradarköerna bara växer vid engelska kanalen och människor sitter strandsatta på flygplatser i väntan gällande att få testa sig för coronaviruset. Att Frankrike har stängt sina gränser både för resenärer och långtradare innebära att en av de viktigaste transportlederna mellan Storbritannien och den europeiska kontinenten har blockerats. Familjer och långtradarchaufförer försöker ännu finna lösningar som kan bidra dem en chans att hinna bo till jul. Samtidigt konstaterar brittiska livsmedelshandlare att matbrist kommer att uppstå i några dagar om man inte fartfyllt får igång leveranserna.

Vad är brexit?

Vad vill EU med brexit? Att utträdet sker under ordnade former. EU-sidan inneha först och främst velat reda ut konsekvenserna för invånare och företag. Inom maj antog EU-sidan sina riktlinjer inom förhandlingarna. Om övriga EU-länder fick kora så ser de helst att Storbritannien stannar kvar i EU men det är upp till varje enskilt mark att lämna EU om det odla önskar. Vad vill Storbritannien med brexit? Bland annat slippa EU:s fria flexibilitet av människor, sluta egna frihandelsavtal samt inte behöva lyda under EU-domstolen. Inom ett tal i början av informerade premiärminister Theresa May hur hon tittar på utträdet.

Leave a Reply