Service

Tidens kvinnor

Letar du efter skapa

Webbsändningar Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar eller söker arbete. Under —talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, men i och med talets familjepolitik blev det möjligt för alla kvinnor att lönearbeta. Fyra reformer under och talen har bidragit till det höga svenska kvinnliga arbetskraftsdeltagandet: den inkomstbaserade föräldraförsäkringen, den utbyggda offentligfinansierade barnomsorgen, rätten att behålla arbetet efter föräldraledighet, samt den borttagna sambeskattningen inom hushållet. Det finns även mer sentida reformer som påverkar kvinnornas arbetsutbud.

JÄMSTÄLLDHETSINDEX: EU gör framsteg med snigelfart

Integritetspolicy Cookiepolicy Majblommans historia Det började tillsammans en vilja att göra skillnad förut barn och unga i utsatta situationer, och med en tro på att alla har något att bidra tillsammans. Blomman av papper blev en logotyp för socialt engagemang. Majblomman har gjort skillnad för barn i Sverige därefter Beda Hallberg som grundande Majblomman drevs av ett starkt engagemang förut barn och unga och ville bidra alla möjligheten att bidra till en bättre och starkare samhälle.

De första blommorna

Dom är generaliserande samtidigt som de är oumbärliga. Även språk är sociala konstruktioner. Det vi i Sverige på talet kallar kvinnligt eller manligt är ej detsamma som kvinnligt eller manligt inom ett annat land. Således finns ingenting absolut eller evigt kvinnligt eller manligt.

Vem var Beda Hallberg?

Ineffektiv ingen självklarhet för tals kvinnan Avskilja Publicerat måndag 23 november kl Kvinnorna i de högre samhällsklasserna på samt talen förväntades inte arbeta för sin försörjning, meningen var att de skulle gifta sig och på så fason bli försörjda. Kvinnorna var heller ej myndiga, utan skulle ha en vårdnadshavare, såvida de inte var änkor. Skada i mitten av talet uppstod ett stor diskussion om de ogifta, omyndiga kvinnorna. De hade blivit ett bekymmer, helt enkelt för att de blivit så många, och var svåra att försörja.

Leave a Reply