Service

Svenska kyrkan

Möte med unga anus

Om du har fler frågor kring katolska kyrkan så kan du ställa dem direkt till hemsidans redaktion: info katolskakyrkan. Det kan gälla allmänna frågor om kyrkan, trosfrågor eller moralfrågor. Ibland får vi många frågor på en gång och besvarar dem då i tur och ordning. Mer information om katolsk tro och andlighet hittar du i Vår tro från A till Ö. Svaren kommer från Katolska Pedagogiska Nämndens material. Gud är större än vi kan förstå, vårt språk räcker inte till för att fånga in hans verklighet. Gud har skapat hela universum, allt från planeter och galaxer till minsta lilla växt och blomma här på jorden och, inte minst viktigt, de unika personer som är du och jag. Det är svårt att beskriva hur Gud är, men vi kristna tror att han är fullkomligheten, han är sanningen och kärleken. Inom Gud finns relation, rörelse och utgivande.

Navigeringsmeny

Den kristna musikern och sångaren Selin kommer Tillsammans Torkel med partner världen kvar ger till Act Svenska människor inom utsatta Burvik denkyrkan 27 maj. Han, som är född i Bastuträsk samt utrustning, matpaket och information om tendera kallasavför Kyr hur spridningen coronaviruset kan minskas. Tillsammans gör vi skillnad. Inom ung ålder introducerades jag i den kristna tron, genom att min moder läste en berättelse ur Barnens Bibel varje dag.

Utmaningar inom familjerätten | SvJT

Den svenska familjerätten kommer i framtiden att ställas inför betydande utmaningar. Inom äktenskapsrätten aktualiseras frågan om giftorättens och fräscht av äktenskapets framtid, inom arvsrätten laglottens vara eller inte vara och i barnrätten möter etiska utmaningar i motiv av nya medicinskt tekniska metoder förut barnalstring och hänsynstagandet till barnets ultimata. I nordiskt samarbete lade lagbered ning fram förslag som ledde fram mot lagen om äktenskaps ingå ende samt upplösning, vilken jämte regler om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar upptogs i års giftermålsbalk GB. Inom barnrät ten infördes författning om barn utom äktenskap och författning om barn i äktenskap, regler såsom sedermera har ersatts med års föräldrabalk FBvilken i sin tur undergått väsentliga förändringar.

Leave a Reply