Service

SveaBritt skapar sociala sammanhang

Program för enstaka icke-professionella kvinnor newnan

Med anledning av covidpandemin har vissa vårdprogram kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer. Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation. Se tillfälliga anpassningar. Efter snart 50 års organiserad screening med cytologi i Sverige står det klart att detta har varit en av den moderna medicinhistoriens mest framgångsrika interventioner i befolkningsperspektiv och har räddat tusentals kvinnors liv. Samtidigt möjliggörs en större enhetlighet i screening och uppföljning av avvikande prover med inriktning att landets kvinnor ska erbjudas en optimal, modern och evidensbaserad vård. Införandet av detta screeningprogram är samtidigt den största förändringen i denna verksamhet sedan starten på talet. Provtagningen kommer att ske på samma sätt som under senare år så kvinnorna kommer att känna igen sig, men logistisken, analyserna, och handläggningen av kvinnor med avvikande provsvar samt kommunikationen till befolkningen kommer att behöva förändras.

Vårdprogram livmoderhalscancerprevention

SveaBritt grundades av en grupp svenska kvinns som arbetade i Storbritannien. Idén varenda att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor i Storbritannien med möte i London. Forumet skulle fungera både som ett socialt- och ett yrkesnätverk. Namnet SveaBritt kändes som ett adekvat namn. Här berättar SveaBritts ordförande, Ulla Gustafsson om ett något annorlunda år. I början av talet var flera klubbar i Storbritannien endast öppna förut män, samtidigt som kvinnor inte medverkade i arbetslivet i samma utsträckning såsom idag.

Leave a Reply